Få tätt mellan ångbroms eller ångspärr och betong

Tätning av utfack med SIGA Fentrim 20 50/85. Lufttäta anslutningar mellan utfack och bjälklag är en förutsättning för ett fuktsäkert byggande.