SIGA Majrex will revolutionize the market

SIGA Majrex will revolutionize the market

SIGA har genomfört en internationellt godkänd produktcertifiering. Produkterna Majrex, Sicrall och Fentrim 20 50/85 är nu certifierade som passivhuskomponenter. Därmed är SIGA den första tillverkaren av ett system med ångbroms och tejp som är godkänt av Passivhusinstitutet i Darmstadt.2017-04-06